Les 4: Mindset

Je dient eerst Les 3: Gedachten en overtuigingen af te ronden vooraleer je met deze les kunt beginnen.

In les 3 ben je jezelf bewuster geworden van jouw denkpatronen en waar deze vandaan komen. Dat is stap één. Vervolgens is belangrijk jezelf opnieuw te conditioneren met positieve gedachten. Deze nieuwe positieve denkpatronen moeten een gewoonte worden (make it a habit!) en doordringen in je onderbewustzijn. Daarom gaan we in deze les aan de slag met mindset. Je gaat werken aan een nieuwe, positieve mindset!

Terug naar:Privé: Coachingsprogramma: How to achieve your goals