Oordelen over anderen – Blog

oordelen over anderen

Momenteel is er een hoop gaande rondom het coronavirus en dit zorgt voor een hoop onrust in de samenleving. Dit komt ook terug in coachingsgesprekken met mijn klanten en de vragen en onderwerpen die ik toegezonden krijg. Ik krijg vragen als wat is jouw mening? Hoe sta jij erin? Hoe kijk jij aan tegen de coronamaatregelen? Daarnaast komt naar voren tijdens coachingsgesprekken dat het nog wel eens voor onrust kan zorgen binnen sociale relaties.

We zijn meer thuis en zitten meer op elkaars lip. Het thuiswerken, kinderen die niet naar school gaan, maar ook de beperkte mogelijkheden om erop uit te gaan zorgen vragen wat van ons aanpassingsvermogen. Ondertussen wordt het nieuws gedomineerd door negatieve berichten. Meer besmettingen en nieuwe sterfgevallen zonder enige duiding of context. Het zorgt voor angst en onzekerheid. We kijken om ons heen en hebben de neiging om te oordelen over hoe anderen omgaan met de maatregelen. We veroordelen mensen die een afwijkende mening hebben. Mensen die twijfels hebben over het gekozen beleid of de adviezen van de mainstream experts zijn allemaal domme ‘complotgekkies’. Andersom wordt er ook geoordeeld: ‘het zijn allemaal maar schapen die blind aannemen wat de overheid en mainstream media zeggen’. Van beide kanten zie ik een hoop verwijten over en weer met een daaraan gekoppeld een waardeoordeel.

Waarom oordelen?
We maken ons er allemaal wel eens schuldig aan. We oordelen over anderen en vergeten daarbij kritisch naar onszelf te kijken. Wie zijn wij? Wat maakt onze mening superieur aan die van een ander? Wat maakt dat je het geoorloofd én nodig vindt om een ander dom te noemen? Waar komt die arrogantie vandaan? Soms voelen we onszelf zelfs moreel verheven boven een ander. Ben je het niet met mij eens? Dan ben je echt een slechts mens heb je geen moraal. Maar is dat wel zo? Je ziet de wereld door jouw bril. Vanuit jouw persoonlijke conditionering waaruit jouw overtuigingen zijn ontwikkeld is jouw wereldbeeld ontstaan. Dat wereldbeeld is niet het wereldbeeld dat iedereen heeft. Besef dat je niet weet wat je niet weet. Oordelen over een ander is makkelijk. Iemand anders zijn of haar mening als dom bestempelen is ook makkelijk. De ‘fout’ ligt dan bij een ander en je hoeft niet naar jezelf te kijken. Het leidt af van je eigen onzekerheden. Je hoeft dan niet kritisch naar jezelf te kijken of je eigen oordeel te herzien. Oordelen over anderen komt dan ook vaak voort uit onzekerheid. Daarnaast doe je jezelf er enorm te kort mee. Door te oordelen over een ander plaats je de ander in een hokje en sta je vaak niet meer open voor wat die ander te brengen heeft. Om te groeien, te ontwikkelen en je kennis te verrijken is het noodzakelijk dat je open staat voor nieuwe geluiden. Daarvoor is het belangrijk dat je niet te snel een oordeel vormt of iemand afschrijft omdat hij of zij een afwijkende mening heeft.

Altijd een mening hebben
Natuurlijk is het prima om ergens een mening over te vormen en het is soms goed om ergens voor te staan. Zeker in deze tijd van corona waarin het gaat over serieuze zaken als vrijheid, gezondheid en de manier waarop we met elkaar samenleven. Daarover debatteren kan enorm waardevol zijn. Wel is het denk ik goed dat we voordat we besluiten aan een discussie deel te nemen, kritisch naar onszelf kijken en ons af te vragen: Hoeveel weet ik van dit onderwerp? Hoeveel tijd heb ik genomen om mij er echt in te verdiepen? Op welke bronnen heb ik uiteindelijk mijn mening gebaseerd? Zijn deze bronnen divers of belichten ze slechts één soort geluid? Welke belangen hebben die bronnen bij het delen van die informatie? Vind ik het uberhaupt nodig om mijn mening te delen? Sta ik ook nog open voor wat anderen te delen hebben? Heb ik de neiging om mensen die anders denken te veroordelen wanneer hun in breng strookt met mijn eigen mening? Waar komt dit vandaan? Wat brengt mij en een ander dat? Wil ik mijn gelijk halen en mijn mening doordrukken? Of wil ik een open debat voeren? Door dat soort vragen aan jezelf te stellen kun je een bewuste keuze maken om deel te nemen aan een discussie op een respectvolle manier.

Onze mening delen
Ik neem zojuist de discussies rondom de coronamaatregelen als voorbeeld, maar dit geldt natuurlijk net zo goed voor andere onderwerpen. Is het nodig om altijd overal een mening over te hebben? Of is het ook prima om af en toe te zeggen, daar heb ik mij niet in verdiept en heb ik dan ook geen mening over. Als we een mening hebben gevormd kunnen we ons afvragen of het nodig is om die mening doorlopend overal te delen. Laat staan onze mening over een ander. Wat maakt het zo noodzakelijk om altijd onze mening met iedereen te delen? Waarom is juist onze mening zo belangrijk? Wat maakt onze mening superieur aan de mening van een ander? Wat maakt dat we de neiging hebben om een ander te veroordelen om zijn of haar mening? Misschien is het waardevoller om wat vaker open te staan voor wat anderen zeggen, zonder daar direct een waardeoordeel over te koppelen?

Minder oordelen
Minder oordelen zal positief bijdragen aan ons geluk. Wanneer je streng bent voor anderen en de neiging hebt om andere snel te veroordelen zal je bepaalde gedragingen waarschijnlijk ook veroordelen bij jezelf. Als je iemand die een bepaald gedrag vertoont of een specifieke mening uit veroordeeld en bestempeld als dom, zal je jezelf waarschijnlijk ook als dom bestempelen wanneer je vergelijkbaar gedrag vertoont. Je hebt een bepaald level voor jezelf gecreëerd waaraan je vindt dat je zou moeten voldoen. Want anders ben je maar dom, stom of immoreel. Je neemt angst en onzekerheid als uitgangspunt, in plaats van te leven vanuit liefde. Oordelen over een ander zegt alles over jou en niets over die ander. Oordelen over anderen komt voort uit onze eigen onzekerheden en angsten. Als jij lekker in je vel zit. Als jij je goed voelt over jezelf. Als jij blij bent met wie je bent, jezelf niet afwijst en leeft vanuit liefde, dan is er geen enkele reden om over een ander te oordelen. Leven vanuit liefde en positiviteit is een enorme stap naar een gelukkiger leven.

Luister ook naar de aflevering van de Online Life Coach Podcast over oordelen over anderen!

oordelen over anderen