Omgaan met verandering – Blog

Omgaan met verandering
Omgaan met verandering, tijdens coachingsgesprekken met mijn klanten komt regelmatig naar voren dat we dat soms lastig vinden. De realiteit strookt niet met hoe we die voor ogen hadden. We gaan ons er tegen verzetten en raken gefrustreerd. Uiteindelijk heeft het een negatieve invloed op ons geluksgevoel. Hoe kun je beter omgaan met verandering? Dat én meer lees je hier.

Gelukkig zullen er ook regelmatig dingen veranderen die  je als een positieve verandering beschouwt. In die situaties zal je de verandering toejuichen en er blij mee zijn. We ervaren vaak weerstand als we te maken krijgen met een verandering is die we zien als negatief. Een verandering waar we niet op zitten te wachten. Een verandering die plaatsvindt terwijl we de situatie eigenlijk graag willen houden zoals die is. Van nature zijn we als mensen gewoontedieren. We houden dingen graag zo als ze zijn. Dat is bekend en veilig. Het zorgt dat we binnen onze comfortzone blijven. Verandering kan betekenen dat de toekomst onduidelijk is. Dat je nog niet precies weet welke gevolgen de verandering heeft.

Zelf kreeg ik jaren geleden ook maken met een verandering die een grote invloed had op mijn leven. In mijn tienerjaren kreeg ik te maken met een auto-immuunziekte. Dit had gelukkig geen effect op mijn algehele gezondheid, maar had wel invloed op mijn uiterlijk. Door deze auto-immuunziekte kreeg ik te maken met haaruitval. Het was een verandering waar ik helemaal niet op zat te wachten. Het zorgde voor onzekerheid. Onzekerheid over mijn uiterlijk, onzekerheid over wat mensen ervan zouden vinden, onzekerheid over mijn toekomst en onzekerheid over hoe ik met de situatie moest omgaan. Terugkijkend op deze periode doorliep ik een aantal fasen toen deze verandering plaatsvond en die zal ik met je delen:

Ontkenning
In de eerste fase zat ik in de ontkenningsfase. Ik wilde er niets van weten en hoopte dag in dag uit dat het snel weer over zou zijn. Doordat mijn haargroei in sommige periodes terugkwam bleef ik lang in deze fase hangen. Ook koos ik er veel voor om een pet te dragen zodat zowel ik als mijn omgeving er niet mee geconfronteerd weren.

Weerstand
Vervolgens kwam ik in de weerstandfase. Ik merkte dat er weinig verbetering was en dat ik misschien moest gaan accepteren dat ik er echt mee moest dealen. Deze gedachte stopte ik steeds snel weg want ik wilde de realiteit niet accepteren. Ik kwam in de weerstand, raakte enorm gefrustreerd en van de vrolijke positieve jongen die ik ooit was bleef steeds minder over. Ik ging me meer en meer terugtrekken en ik ondernam geen actie om beter met de situatie om te gaan.

Ontdekken
Na een behoorlijke tijd kwam ik in de ontdekkingsfase. Doordat ik niet onder mijn verplichtingen uitkwam moest ik zo nu en dan wel uit mijn comfortzone treden. Ik moest naar school en ik had mijn werk. Vrienden vroegen me doorlopend waarom ze mij minder vaak zagen. Plekken waar ik voorheen veel kwam, was ik nog nauwelijks te vinden. Doordat ik door mijn verplichtingen tóch regelmatig uit mijn schulp moest kruipen, ontdekte ik zo nu en dan dat er ook positieve kanten zaten aan de verandering. Doordat er geen verbetering zat ik mijn haargroei had ik besloten om alles af te scheren. Ik droeg nog steeds regelmatig een muts of pet, maar er waren ook momenten dat ik dat niet deed. Naast de vervelende of veroordelende reacties van mensen die er niets van begrepen dat ik kaal was, kreeg juist ook veel positieve reacties. Ook ontdekte ik dat ik door deze verandering sterker was geworden. Ik had waardevolle levenservaring opgedaan. Ook had ik op veel dingen een andere kijk gekregen. Ik was gegroeid als mens. Dat had een positief effect op mijn zelfvertrouwen.

Acceptatie
Het hielp mij naar de fase van acceptatie. Langzaam aan ging ik de verandering accepteren. Mijn focus verschoof van het negatieve naar het positieve dat de verandering mij gebracht had. Gek genoeg leek dat ook invloed te hebben op mijn omgeving. Doordat mijn blik op de situatie en de verandering positiever was geworden, leek mijn omgeving positief mee veranderd.

Terugkijkend op mijn persoonlijke verhaal en kijkend naar de ervaringen die ik heb met mijn coachees, lopen we bij het omgaan met veranderingen vaak tegen een aantal dingen aan. Ik zal je een aantal praktische tips geven die je zullen helpen om op een positieve manier om te gaan met verandering.

Tip 1: Anticipeer op mogelijke veranderingen
In het persoonlijke voorbeeld dat ik gaf zat ik een tijd lang in de ontkenningsfase. Ik wilde niet dealen met de verandering en liep er voor weg. Ook in de fase waarin het nog niet zeker is dat de verandering doorzet of als de verandering totaal onverwacht komt, kun je al wel anticiperen op een mogelijke verandering. Je kunt jezelf in zijn algemeenheid alvast voorbereiden op verandering. Wat zou verandering voor je betekenen? Zouden er ook positieve kanten aan verandering kunnen zitten? Wat zou je ervan kunnen leren? Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met verandering. Want een ding verander niet, en dat is dat alles verandert.

Tip 2: Accepteer de verandering
Zoals ik zojuist aangeef verandert alles doorlopend. Het is belangrijk om dat te accepteren. Pas als je de realiteit accepteert zoals die is kun je ermee dealen. Voel je geen slachtoffer van de verandering of blijf hangen in het verleden, maar probeer de verandering te accepteren en omarmen. Wat zijn de positieve kanten van de verandering? Wat kun jij doen om te zorgen dat je beter wordt van de verandering? Welke betekenis ga jij aan deze verandering geven? De verandering heb je misschien weinig invloed op, maar jij kiest er wel zelf voor hoe je ermee omgaat.

Tip 3: Denk oplossingsgericht
In tijden van verandering kunnen we allerlei beren op de weg zien. De verandering kan onzekerheid met zich mee brengen. Wat gaat er allemaal veranderen? Welke gevolgen zal het hebben? Wat kan er allemaal mis gaan? Probeer altijd oplossingsgericht te denken. Denk niet negatief en in problemen, maar leg je focus op de dingen waar jij iets aan kunt doen. Denk oplossingsgericht. Wat kan je doen om de verandering positief te beïnvloeden? Welke acties kun je ondernemen om te zorgen dat de gevolgen van de verandering voor jou zo positief mogelijk zijn?

Tip 4: Train je aanpassingsvermogen
De laatste tip die ik je wil geven gaat over je aanpassingsvermogen. Bij het omgaan met verandering is het belangrijk dat je jezelf aanpast aan de nieuwe situatie. Aanpassingsvermogen is daarbij enorm belangrijk. Met aanpassingsvermogen bedoel ik: de flexibiliteit waarmee jij je aanpast aan een veranderde omgeving of situatie. Ben je direct uit het veld geslagen bij verandering? Of lukt het je om die situatie te accepteren, overzien en je aan te passen. Ook op sociaal vlak kan jou aanpassingsvermogen enorm van invloed zijn. Hoe makkelijk pas jij je aan jouw gesprekspartner aan? Hoe gemakkelijk pas jij je aan sociale kringen aan? Ben je altijd hetzelfde? Of houd je op enige manier rekening met je omgeving? Ik bedoel hier niet mee dat je niet jezelf moet zijn. Natuurlijk is het goed om in de kern volledig bij jezelf te blijven. Wel kun je jouw manier van communiceren aanpassen en dichterbij de gesprekspartner brengen die op dat moment tegenover je zit. Tegen een klein kind praat je waarschijnlijk anders dan tegen een volwassen persoon. Probeer er eens te letten op in welke situaties je van nature de neiging hebt om je aanpassingsvermogen te gebruiken. Zijn er andere situaties waar je dit ook kunt toepassen? Je kunt je aanpassingsvermogen bij verandering pas aanspreken als je de verandering erkent en accepteert. Je kunt je aanpassingsvermogen ook trainen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je onverwacht in de file komt, terwijl je had verwacht snel thuis te zijn.  Hoe ga je dan om met die verandering? Hoe pas jij je aan die situatie aan? Raak je gefrustreerd en ga je mopperen (weerstand) of accepteer je de situatie en denk je oplossingsgericht? Zijn er mogelijkheden om een andere route te nemen? Kun je een interessant luisterboek of leerzame podcast luisteren om de tijd die je in de file staat waardevol in te vullen?

Luister ook de naar de aflevering van de Online Life Coach Podcast over omgaan met verandering!

Online Life Coach Podcast
De Online Life Coach Podcast

De Online Life Coach Podcast Spotify

Volg en like Daily Learning Online!