Geluk minder laten beïnvloeden door externe factoren – Blog

Geluk minder laten beïnvloeden door externe factoren

Geluk minder laten beïnvloeden door externe factoren. In hoeverre laat jij hoe je je voelt beïnvloeden door externe factoren? Het is een interessante vraag om eens aan jezelf te stellen. Zeker in deze tijd van de coronacrisis. Het dwingt ons om ons leven anders in te vullen. Het vraagt ons om creatief te zijn en buiten onze comfortzone te gaan. Daarnaast worden we dagelijks geconfronteerd met vervelende berichten uit de media. Er zijn opnieuw veel mensen overleden. De IC’s zouden wel eens overvol kunnen raken. Natuurlijk geen fijne berichten. De vraag is: in hoeverre laat je de situatie en de berichtgeving invloed hebben op je gesteldheid? Dit geldt tijdens de coronacrisis, maar ook als dit niet meer speelt kunnen er natuurlijk externe invloeden zijn die beïnvloeden hoe jij je voelt. In hoeverre hangt jouw geluk af van die externe factoren? Daarover gaat deze blog.

Verantwoordelijkheid nemen
Ik merk tijdens coachingsgesprekken met mijn klanten dat we soms ongemerkt ons geluk laten afhangen van dingen waar we niet of nauwelijks controle op hebben. Het gaat dan om externe factoren waar we mee te maken hebben of die mogelijk gevolgen zouden kunnen hebben. We laten het enorm veel invloed hebben op onze gesteldheid en gebruiken het (vaak onbewust) als excuus. We nemen geen verantwoordelijkheid en leggen de schuld buiten onszelf. Door dit voel ik me zo. Door dat ben ik boos. Door die ben ik verdrietig. Het zijn externe factoren die schuldig zijn. Het komt allemaal daardoor. Regelmatig zoeken we naar bevestiging van anderen. We vinden het enorm belangrijk wat ze zouden kunnen vinden. De mening of kritiek van een ander raakt ons en we voelen ons dan persoonlijk geraakt.

Extern gericht
Door zo enorm extern gericht te zijn vergeten we zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe we ons voelen. Hoe we ons voelen is dan volledig afhankelijk van ‘random’ gebeurtenissen en meningen van anderen. Toch ben jij het zelf die er betekenis aan geeft. De betekenis die je het geeft roept bepaalde emoties bij je op. Dat kunnen emoties zijn van woede, boosheid, frustratie, verdriet of teleurstelling. Of het kunnen emoties zijn van blijdschap, vertrouwen, positiviteit, motivatie en geluk. De betekenis wij geven aan gebeurtenissen zijn we zelf verantwoordelijk voor. De betekenis die we kiezen is vaak een gevolg van onze mindset. Heb je een statische, vaste mindset zal je sneller de neiging hebben om een negatieve betekenis te geven aan een situatie. Je zal minder snel kansen en mogelijkheden zien en meer geneigd zijn een slachtofferrol aan te nemen. Bij een positieve mindset erken je de situatie zoals die is, maar ben je vooral gefocust op hoe je er het beste mee om kunt gaan. Wat je kunt doen om er beter uit te komen. Waar oplossingen, kansen en mogelijkheden liggen. Je zal dan vanzelfsprekend sneller een positievere betekenis geven aan gebeurtenissen. Je bent dan intern gericht en je geluk wordt dan minder afhankelijk van externe factoren. Probeer eens bij jezelf na te gaan. In hoeverre is hoe ik mij voel afhankelijk van externe factoren? Waarom vind ik de mening van een ander zo belangrijk? Welke invloed heeft mijn mindset op hoe ik er uiteindelijk mee omga?

Bewustzijn creëren
Bewustzijn creëren is stap een. Je kunt dan gaan herkennen waarom je zo extern gericht bent. Heeft het te maken met onzekerheid? Ben je gefocust op dingen die niet bijdragen aan je geluk? Vind je het onbewust prettig om de verantwoordelijkheid buiten jezelf te leggen? Wat zou er veranderen als je meer intern gericht wordt en verantwoordelijkheid gaat nemen.

Dankbaarheid
Een van de krachtigste manieren om geluk minder te laten beïnvloeden door externe factoren is je focussen op dingen waarvoor je dankbaar bent. Sta er dagelijks even bij stil. Wat is er allemaal voor moois in je leven? Waar ben je dankbaar voor? Wat gaat er allemaal goed? Waar ben je trots op? Als je dit dagelijks doet zal je creatiever moeten worden om dingen te vinden waarvoor je dankbaar kunt zijn. Je bent elke dag dankbaar voor een nieuwe dag, je bent blij met het mooie weer, je waardeert  de tijd met je vriend, vriendin of je gezin. Op een gegeven moment heb je al die dingen gehad. Als je er dagelijks bij stilstaat dwingt dat je om verder na te kijken. Wat is er nog meer om dankbaar voor te zijn? Het creëert enorm veel bewustzijn en het zal direct een effect hebben op je gesteldheid en zelfvertrouwen.

Wat vind je echt belangrijk?
Daarnaast is het enorm goed om regelmatig voor jezelf op een rij te zetten welke dingen voor jou écht belangrijk zijn in het leven. Het sluit natuurlijk ook aan op de kracht van dankbaarheid. Welke dingen dragen écht bij aan jouw geluk? Welke dingen doen er echt toe? Welke dingen zal je over 10 jaar vergeten zijn? Het kan enorm helpen om bepaalde gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. Doordat je helder hebt wat jij echt belangrijk vindt én waarom, zal het makkelijk worden om dingen die daar buiten vallen los te laten.

Mindset
Tot slot kom ik nog even terug op mindset. Met welke mindset sta je in het leven? Probeer een positieve, op groei gerichte mindset te ontwikkelen. Je mindset is de verzameling van gedachten en overtuigingen die jij hebt t.o.v. jezelf en gebeurtenissen. Je zult begrijpen dat je mindset enorm bepalend is voor hoe jij op dingen reageert. Welk gedrag je vertoont en welke gewoontes je jezelf hebt aangeleerd. Lees HIER meer over mindset.

Luister ook naar de Online Life Coach Podcast over geluk minder laten beïnvloeden door externe factoren!

Geluk minder laten beïnvloeden door externe factoren